• TEL: 0534 245 27 27
  • E-Mail : info@birdigital.com

image

PHP’de PDO ile MySQL Veritabanı Bağlantısı

PHP’nin 7.x sürümleriyle birlikte geçerliliğini koruyan ve en güvenilir yöntem olarak tercih edilen PDO eklentisinin kullanım örneğini aşağıda paylaşıyoruz:

<?php

$mysqlsunucu = "localhost";

$mysqlkullanici = "mysql_kullanici_adini_buraya_yazin";

$mysqlsifre = "mysql_sifrenizi_buraya_yazin";

try {

$baglan= new PDO("mysql:host=$mysqlsunucu;dbname=VeritabaniAdiniBurayaYazin;charset=utf8", $mysqlkullanici, $mysqlsifre);

$baglan->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

echo "Bağlantı başarılı";

}

catch(PDOException $e)

{

echo "Bağlantı hatası: " . $e->getMessage();

}

?>

Charset ayarlama için yukarıdaki bağlantı satırınızı şu şekilde güncelleyiniz:

$baglan= new PDO("mysql:host=$mysqlsunucu;dbname=VeritabaniAdiniBurayaYazin;charset=utf8", $mysqlkullanici, $mysqlsifre);

Select işlemi örneği (tablodan toplu veri alışı) :

$query = $baglan->query("SELECT * FROM veriler", PDO::FETCH_ASSOC);

if ( $query->rowCount() ){

foreach( $query as $row ){

print $row['sutun_adi']."<br />";

}

}

Select işlemi örneği (tekli sorgu için) :

//Önceki sayfadan gelen veriyi tanımlıyoruz ve aşağıdaki satırla veritabanından eşleşen bilgiyi çekiyoruz

$veri = $_GET['id'];

$query = $baglan->query("SELECT * FROM tabloadi WHERE id = '{$veri}'")->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

if ( $query ){

print_r($query);

}

Bağlantıyı kapatmak içinse aşağıdaki satırı kullanınız :

$baglan= null;


1 Yorum

image
Michel Kong
18 Hours Ago

Multifunctional, smart and interactive materials that replace the functions of these facilities can dramatically change the future of buildings, making them more efficient and

Reply

Yorum Yaz